Κοιν.Προσφορές      


     

Το διαγνωστικό ιατρείο Micro Medica

συμμετέχει στην προσπάθεια του Δήμου και την εκστρατεία του ΟΑΕΔ, για  βοήθεια στους πολίτες που

αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ,αλλά δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να ανταπεξέλθουν στο κόστος.