Μικροβιολογικό      


     

Μικροβιολογικές εξετάσεις (καλλιέργειες ούρων κτλ)