Βιοχημικό      


     

Εξοπλισμένο Βιοχημικό τμήμα με αυτόματους αναλυτές τελευταίας

τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να συνδυάσουμε την ποιότητα ,

το εύρος αναλύσεων και την ταχύτητα εκτέλεσης