Ανοσολογικό      


     

Το ανοσολογικό τμήμα είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονους αυτόματους αναλυτές,

εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων

με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους στα αυτοάνοσα νοσήματα