Αιματολογικό      


     

Το αιματολογικό τμήμα, με τους πλέον σύγχρονους αιματολογικούς αναλυτές,

καλύπτει με ταχύτητα την αξιοπιστία των αιματολογικών απαντήσεων