Ορμονολογικές      


     

Ορμόνες θυρεοειδή Τ3,T4 κτλ - γυναικολογικές(FSH,LH,Τεστοστερόνη) - ανδρολογικές κτλ

 

εκτελούνται στο ορμονολογικό τμήμα ταχύτατα με τους πλέον σύγχρονους αυτόματους αναλυτές,

 

εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.