Αστεγοι-άποροι      


     

Το διαγνωστικό ιατρείο Micro Medica     

συμμετέχει στην προσπάθεια του Δήμου Ηλιούπολης , μειώνοντας το κόστος  κατά 12 – 25 %

ανάλογα με το είδος των εξετάσεων , για  βοήθεια στους πολίτες της Ηλιούπολης ,

που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ,  αλλά δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια

να ανταπεξέλθουν στο κόστος.