Βιοχημικό τμήμα

Home Βιοχημικό

Βιοχημικές εξετάσεις.

Το βιοχημικό τμήμα μελετά με τη βοήθεια χημικών αντιδράσεων, ουσίες που βρίσκονται στον οργανισμό, βγάζοντας έτσι χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνολική λειτουργία του οργανισμού, καθώς και τη λειτουργία επιμέρους οργάνων. Χρησιμοποιούνται σύγχρονοι, αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές. Οι μέθοδοι αυτές συμπεριλαμβάνουν:

  • Αντιδράσεις χρωματογραφίας
  • Ενζυμικές αντιδράσεις
  • Ηλεκτροχημειοφωταύγειας

Υπηρεσίες:

  • Ιατρική εξέταση – αιμοληψία κοντά σας
  • Βιοχημικός έλεγχος
  • Νεοπλασματικοί δείκτες
  • Επίπεδα φαρμάκων
  • Έλεγχος βιταμινών
  • Λιπιδαιμικός έλεγχος

Κλείστε ραντεβού για βιοχημικές και αιματολογικές εξετάσεις!

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για κατ’ οίκον βιοχημικές και αιματολογικές εξετάσεις στο χώρο σας(σπίτι ή γραφείο) ή να μας επισκεφθείτε στο Μικροβιολογικό διαγνωστικό Κέντρο microMedica στην Ηλιούπολη – λεωφόρος δημοκρατίας 68 – δίπλα από την πλατεία ανεξαρτησίας.